Choď na obsah Choď na menu
 


 

2009 -- 2012       Doktorandské štúdium
                              Akadémia umení v Banskej Bystrici
                              prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.

2007 -- 2009       Magisterské štúdium
                               Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
                               Maľba a iné médiá, Ateliér prof. Jána Bergera, akad. mal., 
                               Ateliér maľby Mgr. art. Klaudie Kosziby, ArtD.
                               Ukončenie: štátna skúška, titul: Mgr. art.

2003 – 2007        Bakalárske štúdium
                               Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
                               Maľba a iné médiá, profesor Ján Berger, akad. mal.
                               Ukončenie: štátna skúška, titul: Bakalár
2002 – 2003        Slovenská technická univerzita v Bratislave
                               Fakulta architektúry
1998 – 2002        Stredná priemyselná škola odevná, Trenčín
                               Odbor: Modelárstvo a návrhárstvo odevov