Zátišie so zeleninou, olej na plátne, 65x80cm, 2005.JPG