Zátišie s doulami I., olej na plátne, 45x55cm, 2005.JPG