Chlieb náš každodenný, olej na plátne, 65x80cm, 2006.jpg